Skip to content

Cart

Your cart is empty

Article: Ini Bacaan Doa Ayat Kursi Lengkap & Keutamaan Membacanya yang Wajib Tahu!

Ini Bacaan Doa Ayat Kursi Lengkap & Keutamaan Membacanya yang Wajib Tahu!

Ini Bacaan Doa Ayat Kursi Lengkap & Keutamaan Membacanya yang Wajib Tahu!

Gak jarang kita mendengar doa ayat kursi yang disebut sebagai doa untuk memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai macam bahaya. Ayat kursi sendiri adalah satu ayat yang cukup panjang dari surah Al-Baqarah, tepatnya ayat ke-255. 

Ternyata, bacaan ayat kursi ini sering disebut-sebut karena punya banyak keutamaan loh. Membaca ayat kursi ketika kita selesai shalat fardhu insyaAllah memberikan kemudahan untuk kita masuk surga (HR An-Nasai).

Kita juga dianjurkan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur untuk mendapatkan penjagaan oleh Allah dari setan-setan yang mengganggu. 

Yuk, hafalkan dan ucapkan doa ayat kursi di bawah ini!

Doa Ayat Kursi

Sumber gambar : Pinterest

Alloohu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum. 

Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa biidznih, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum wa laa yuhiithuuna bisyai’im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa’ 

wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardlo walaa ya’uuduhuu hifdhuhumaa wahuwal ‘aliyyul ‘adhiim.

Artinya : 

"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? 

Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS. Al Baqarah: 255)

Semoga bermanfaat teman-teman Duha!