Skip to content

Cart

Your cart is empty

Article: Kumpulan Doa Umrah: Doa Masuk Kota Mekah, Masuk Masjidil Haram, Melihat Ka’bah

Kumpulan Doa Umrah: Doa Masuk Kota Mekah, Masuk Masjidil Haram, Melihat Ka’bah

Kumpulan Doa Umrah: Doa Masuk Kota Mekah, Masuk Masjidil Haram, Melihat Ka’bah

Sebagai seorang muslim yang berniat melaksanakan ibadah Umrah, perjalanan ini menjadi momen sakral yang penuh makna. Di dalam setiap langkah perjalanan, doa-doa memegang peran penting dalam memohon petunjuk dan keberkahan dari Allah SWT. Diantara kumpulan doa yang dapat diamalkan adalah:

  1. Doa Masuk Kota Mekah:

Ketika memasuki kota suci Mekah, berharap agar langkah kita menjadi lebih berkat.

"Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami untuk menerima keberkahan di Kota Mekah ini. Lindungilah perjalanan kami dan izinkan kami merasakan kehadiran-Mu yang agung di setiap detik."

  1. Doa Masuk Masjidil Haram:

Saat melangkah ke dalam Masjidil Haram, memohon kesucian dan ketenangan hati.

"Allahumma salli 'ala Muhammad, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu ketika kami melangkah masuk ke Masjidil Haram ini. Sucikan hati kami dan izinkan kami merasakan kehadiran-Mu yang agung di rumah-Mu yang mulia."

  1. Doa Tawaf Umrah:

Ketika melaksanakan tawaf, memohon ampunan dan kelancaran ibadah.

"Allahumma inni uridu al-'Umrahta fayassirha li wa taqabbalha minni. Ya Allah, aku bermaksud untuk melaksanakan Umrah, mudahkanlah bagiku dan terimalah amalanku."

  1. Doa Sa'i:

Saat berlari-lari kecil antara Bukit Shafa dan Marwah, memohon kekuatan dan ketabahan.

"Rabbighfir warham, innaka antal a'azzul akram. Ya Allah, berikanlah ampunan dan rahmat, sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang Maha Mulia dan Maha Pemurah."

  1. Doa Tahallul:

Ketika mencukur rambut sebagai tanda penyelesaian ibadah Umrah.

"Allahumma antas salaam wa minkas salaam, tabarakta ya dzaljalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah sumber kedamaian dan keselamatan, Engkau Maha Suci, pemilik keagungan dan kemuliaan."

Mengamalkan doa-doa ini selama perjalanan Umrah bukan hanya sebagai ungkapan harapan, tetapi juga sebagai wujud tawakal dan kesungguhan dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Semoga setiap langkah di tanah suci ini menjadi berkah dan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita.