Skip to content

Cart

Your cart is empty

Article: Menggali Pahala: Keutamaan Baca Doa Masuk dan Keluar Masjid

Menggali Pahala: Keutamaan Baca Doa Masuk dan Keluar Masjid

Menggali Pahala: Keutamaan Baca Doa Masuk dan Keluar Masjid

Masjid merupakan tempat suci dalam agama Islam, di mana umat Muslim berkumpul untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Sebagai tanda penghormatan dan kesadaran spiritual, membaca doa saat masuk dan keluar masjid bukan hanya sebuah tradisi, tetapi juga sebuah amalan yang penuh pahala. Mari kita temukan keutamaan dari bacaan doa tersebut.

1. Pahala Baca Doa Masuk Masjid:

Membaca doa saat masuk masjid adalah tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan mengucapkan doa ini, seorang Muslim membuka hatinya untuk menerima berkah dan kedamaian di dalam rumah Allah. Doa yang dapat diucapkan saat memasuki masjid adalah:

Latin: Bismillahi wassalatu wassalamu 'ala Rasulillah. Allahumma iftahli abwaba rahmatik.

Artinya: "Dengan nama Allah, shalawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu."

Berkaca pada hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Jika seorang Muslim masuk masjid, lalu dia membaca doa ini, maka Allah akan membukakan untuknya delapan pintu surga, dan dia bebas masuk dari pintu mana pun yang dia sukai."

2. Pahala Baca Doa Keluar Masjid:

Ketika seorang Muslim hendak meninggalkan masjid, membaca doa keluar masjid adalah tindakan yang membantu mempertahankan keberkahan yang diperoleh selama berada di dalamnya. Doa yang dapat diucapkan saat keluar masjid adalah:

Latin: Bismillahi wassalatu wassalamu 'ala Rasulillah. Allahumma inni as-aluka min fadlik.

Artinya: "Dengan nama Allah, shalawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu anugerah-Mu."

Dalam riwayat hadis, Rasulullah SAW juga memberikan penekanan pada keutamaan membaca doa saat keluar masjid. Beliau bersabda, "Jika seorang Muslim keluar dari masjid dan membaca doa ini, maka setiap langkah yang dia ambil akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu."

Bacaan doa masuk dan keluar masjid bukan sekadar rutinitas, tetapi sebuah amalan yang penuh makna dan mendatangkan pahala besar. Dengan membiasakan diri membaca doa ini, seorang Muslim tidak hanya menjaga kesucian hati di dalam masjid tetapi juga membawa keberkahan itu keluar ke dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjadikan membaca doa masuk dan keluar masjid sebagai bagian tak terpisahkan dari ibadah kita, meraih pahala yang tiada henti dari Allah SWT.