Skip to content

Cart

Your cart is empty

Article: Agar Terhindar dari Perbuatan Dzalim Rekan Kerja, Bacakan Doa Ini Ya!

Agar Terhindar dari Perbuatan Dzalim Rekan Kerja, Bacakan Doa Ini Ya!

Agar Terhindar dari Perbuatan Dzalim Rekan Kerja, Bacakan Doa Ini Ya!

Dalam dunia pekerjaan tak selamanya berjalan mulus dan baik-baik saja, nggak semua lingkungan kerja itu positif. Tanpa kita sadari mungkin kita berada di lingkungan kerja yang kurang baik akibat rekan kerja yang toxic. Manusia dengan sifat tersebut memang tak bisa dihindari, namun yang bisa kita lakukan adalah dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT.

Doa terhindar dari perbuatan dzalim rekan kerja
Dok. jasoncortel.com

Saat kamu merasa sedang tertekan atau down karena teman kantor, kamu bisa bacakan doa doa terhindar dari perbuatan dzalim rekan kerja. Bisa kamu bacakan bersamaan Sholat Fardhu maupun Sholat Sunnah. Berikut doanya:

Doa terhindar dari perbuatan dzalim rekan kerja 1

Allaahumma innii a'uudzubika minfitnatinnaari wa a'dzaabinnaar. Wafitnatilqabri waadzaabil qobri. Allahumma innii a'uuzubika min syarri fitnatilmasiihiddajjaal. Allahummaghsil qolbii bimaaitslji wal barod. Wa naqqiqolbii minal khothooyaa. Kamaa naqqoitatsaubalabyadho minaddanasi. Wa baa 'idbaitanii wa baina khothooyaaya kamaa baa 'adta bainalmasyriqi wal maghribi. Allaahumma innii a'udzubika minal kaisal wal maaktsami wal maghrom

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu daru fitnah dan azab neraka, fitnah dan azab kubur, keburukan fitnah, kekayaan dan keburukan fitnah kefakiran. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan fitnah Dajjal. Ya Allah bersihkanlah hatiku dengan salju dan air es, serta sucikanlah hatiku dari setiap kesalahan sebagaimana Engkau menyucikan pakaian putih dari kotoran. Dan jauhkanlah antara diriku kesalahan-kesalahanku itu sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan, perbuatan dosa, dan utang."

Doa terhindar dari perbuatan dzalim rekan kerja 2 (Doa terhindar dari atasan yang dzalim)

Allahumma inni a'udzubika min imratisshibyan was sufaha

Artinya: “Ya Allah, sungguh kami berlindung kepada-Mu dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan dari pemimpin yang bodoh.