Skip to content

Cart

Your cart is empty

Article: Kumpulan Doa yang Bisa Kamu Bacakan di Akhir Pekan

Kumpulan Doa yang Bisa Kamu Bacakan di Akhir Pekan

Kumpulan Doa yang Bisa Kamu Bacakan di Akhir Pekan

Hari yang dinantikan telah tiba! Setelah 5 hari jadwal padat dan kerjaan menumpuk akhirnya kamu bersantai di akhir pekan. Meski sudah berada di akhir pekan, jangan lupa untuk tetap panjatkan doa pada Allah SWT ya.

Doa akhir pekan, doa diberikan kesehatan

Duha Muslimwear telah merangkum 4 doa akhir pekan yang bisa dibacakan agar akhir pekanmu akan dilancarkan serta dalam lindungan-Nya selalu. Doa diberikan kesehatan hingga doa agar dimudahkan rezeki oleh Allah SWT telah dirangkum di bawah ini. 

1. Doa akhir pekan 1 (Doa diberikan Kesehatan Lahir & Batin)

Allahumma 'aafinii fii badanii, Allahumma 'aafinii fii sam'ii. Allahumma 'aafini fii bashorii. Allahumma innii a'uudzu bika minal kufri wal faqri. Allahumma innii a'udzu bika min 'adzaabil qobri. Laa ilaaha illaa anta.

Artinya: "Ya Allah, berilah keselamatan pada badanku. Ya Allah, berilah keselamatan pada pendengaranku. Ya Allah, berilah keselamatan pada penglihatanku. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kekafiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Engkau."

2. Doa akhir pekan 2 (Doa diberikan Kesehatan agar terhindar penyakit parah)

Allahumma innii a'uudzu bika minash shomami wal bukmi wal junuuni wal judzdzaami wal baroshi wa sayyi'il asqoomi.

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari tuli, bisu, gila, penyakit kusta, penyakit sopak, dan penyakit-penyakit yang ganas."

3. Doa akhir pekan 3 (Doa agar dijauhkan dari malapetaka) 

Allaahummadfa’ ‘annal ghalaa-a, wal balaa-a, wal wabaa-a, wal fahsyaa-a, wal munkara, was-suyuufal mukhtalifata, wasy-syadaa-ida, wal mihana maa zhahara minhaa, wa maa baathana min baladinaa haadzaaa khaassatan, wa min buldaanil muslimiina’aammatan. Innaka’alaa kulli syai’in qadiir.

Artinya: “Ya Allah, hindarkanlah kami dari malapetaka, bala, dan bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka. kekejaman dan peperangan, yang tampak dan tersembunyi dalam negara kami khususnya, dan dalam negara kaum muslimin umumnya. Sesungguhnya Engkau, Ya, Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

4. Doa akhir pekan 4 (Doa agar mendapatkan rezeki yang luas)

Alloohumma sholli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada anwaa’ir rizqi wal futuuhaati yaa baasutholladzi yabsuthur rizqo liman yasyaa-u bi ghoirihisaabin ubsuth ‘alayya rizqon katsiiron min kulli jihatin min khozaaini rizqika bi ghoiri minnati makhluuqin bi fadhlika wa karomika wa ‘alaa aalihi wa shohbihii wa sallama.

Artinya: “Wahai Allah limpahkanlah rahmat atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW; sebanyak aneka rupa rezeki. Wahai Zat Yang Maha Meluaskan rezeki kepada orang yang dikehendaki-Nya tanpa hisab. Luaskan dan banyakkanlah rezekiku dari segenap setiap penjuru dan perbendaharaan rezeki-Mu tanpa pemberian dari makhluk, berkat kemurahan-Mu jua. Dan, limpahkanlah pula rahmat dan salam atas dan para sahabat beliau”.