Skip to content

Cart

Your cart is empty

Article: Bacaan Doa Ibu Hamil yang Bisa Kamu Amalkan

Bacaan Doa Ibu Hamil yang Bisa Kamu Amalkan

Bacaan Doa Ibu Hamil yang Bisa Kamu Amalkan

Bagi pasangan suami istri yang mengharapkan hadirnya anak, kehamilan adalah momen yang sangat penting. Setiap calon orangtua tentunya mendambakan anak yang sholeh dan sholehah. Anak seperti itu akan terwujud jika orangtua dengan seluruh kemampuannya berusaha membentuk karakter anaknya sejak dini, bahkan sejak mereka masih menjadi janin sekalipun.

Banyak upaya yang bisa dilakukan, mulai dari mengonsumsi makanan bernutrisi dan melakukan hal yang disarankan dokter selama menjalani kehamilan. Selain itu, yang tak kalah penting adalah berdoa kepada Tuhan.

1. Doa agar diberi anak yang saleh

Rabbi hab lii minash shaalihiin. 

Artinya:

"Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh". (QS As Saffat: 100)

doa ibu hamil

2. Doa mendapatkan keturunan yang baik

Hunalika da'a zakariyya rabbah qala rabbii habli miladunka dzurriyyatan thoyyibah, Innaka sammi'uddu'aa. 

Artinya:

Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Allah berikanlah kepadaku dari sisi-Mu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau adalah pendengar permohonan doa". (QS Ali Imran: 38)


Rabbij'alni muqimas-salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a'.

Artinya:

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan Kami perkenankanlah doaku. (QS. Ibrahim: 40)

3. Doa agar terhindar dari keguguran

Allaahu ya'lami maa tahmilu kullu untsaa wa maa taghiidhul arhaamu wa maa tazdaadu wa kullu syai'in 'indahu bimiqdaar. 

Artinya:

"Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Sungguh, segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya". (QS Ar-Ra'd: 8)


Innallaha yumsikus-samawati wal-arda an tazula, wa la'in zalata in amsakahuma min ahadim mim ba'dih, innahu knna haliman gafara.

Artinya:

"Sungguh, Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap; dan jika keduanya akan lenyap tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun." (QS.Fathir: 41)

doa ibu hamil

4. Doa agar diberi anak yang beriman dan bertaqwa

Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuniw waj'alna lil-muttaqina imama. 

Artinya:

"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa". (QS Al-Furqan: 74)

doa ibu hamil

5. Doa memohon perlindungan bayi

Falammaa wa dho'atha qolat robbi innii wa dho'tuha untsaa walloohu 'alamu bima wadhoat walaisadz dzakaru kal unstaa wainnii sammaituha maryama wa innii u'idzuha bika wadzurriyyataha minasy syaitoonirrojiimi. 

Artinya:

"Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata: 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau dari setan yang terkutuk". (QS. Al-Imran: 36)