Skip to content

Cart

Your cart is empty

Article: Kumpulkan Doa untuk Para Suami yang Sedang Mencari Nafkah

Kumpulkan Doa untuk Para Suami yang Sedang Mencari Nafkah

Kumpulkan Doa untuk Para Suami yang Sedang Mencari Nafkah

Doa istri dikatakan doa yang sangat manjur untuk kelancaran suami bekerja, ketika suami sedang di kantor dan kamu dirumah dalam Sholat Fardhu & Sunnah panjatkan doa agar suami diberikan kemudahan dalam bekerja serta kelancaran rezekinya.

Duha Muslimwear telah merangkum kumpulan doa untuk suami yang sedang mencari nafkah. Simak di bawah ini ya!

Doa saat suami sedang mencari nafkah

Dok. Pinterest.com

1. Doa untuk suami yang sedang mencari nafkah 1

Allahumma yaa ghaniyyu yaa mughnii aghninii ghinan abadan wa yaa 'aziizu yaa mu'izzu a'izzanii bi i'zaazi 'izzati qudratika wa yaa muyassiral umuuri yassirlii umuuraddunyaa wad diini ya khaira manyurjaa yaa allahu.

Artinya: "Ya Allah, Dzat yang Maha Kaya dan memberikan kekayaan berilah kekayaan kepadaku yang abadi. Wahai Dzat yang Maha Mulia yang memberikan kemuliaan, berilah kemuliaan kepadaku dengan kemuliaan kekuasaan-Mu. Wahai Dzat yang mempermudah semua urusan, berilah kemudahan kepadaku di dalam semua urusan dunia dan agama, wahai Dzat yang paling baik, ya Allah.

2. Doa untuk suami yang sedang mencari nafkah 2

Allahummarzuqnii maa yakfiinii washna' annii maa yuthghinii

Artinya: "Ya Allah, berilah aku rezeki yang cukup dan baik, serta cegahlah diriku dari rezeki yang mencelakakan aku."

3. Doa untuk suami yang sedang mencari nafkah 3

Allahumma innii as-alukal 'afwa wal 'aaffiyah fid dun-yaa wal aakhirah. Allahumma innii as-alukal 'afwa wal 'aafiyah fi diini wa dunyaa-ya wa ahlii wa maalii. Allahummas-tur 'au-raatii wa aamin rau-'aatii, Allahumma-fadz-nii min baini yadayya wa min khalfii wa 'an yamiinii wa 'wn syimaalii wa min fauqii. Wa a-'uudzu bi 'adzmatika an-ughtaala min tahtii.

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku mohon ampunan-Mu dan bebaskanlah aku dari masalah di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon ampunan kepada-Mu agar terhindar dari masalah dalam urusan agama, dunia, keluarga dan hartaku.  Ya Allah, lindungilah auratku dan tenangkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari arah muka, belakang, kanan, kiri dan dari atasku, dan aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak dihancurkan dari bawahku."