Skip to content

Cart

Your cart is empty

Article: 4 Kumpulan Doa Anak Sholeh yang Mudah Diamalkan!

4 Kumpulan Doa Anak Sholeh yang Mudah Diamalkan!

4 Kumpulan Doa Anak Sholeh yang Mudah Diamalkan!

Tugas utama orang tua selain mendidik anaknya dan memperhatikan tumbuh kembangnya, ada 1 hal yang wajib hukumnya tak boleh untuk dilewatkan! Pentingnya mengenalkan agama sejak usia dini. 

Dari hal paling mudah, mengajarkan anak-anak membaca doa atau surah-surah pendek lalu jika sudah berusia di atas 5 tahun mulai ajarkan dan mengajaknya untuk melakukan ibadah Sholat. 

Doa Anak Sholeh

Dok. Pinterest

Selain itu, bagi orang dewasa juga dapat mengamalkan doa atau meminta doa pada Allah SWT berupa doa anak sholeh, mendapat perlindungan-Nya serta menjadi anak yang pintar. 

Duha Muslimwear telah merangkum 4 doa anak sholeh yang mudah untuk diamalkan sehari-hari. 

1. Doa Anak Sholeh 

Allahummaj 'al awladana awladan sholihiin haafizhiina lil qur'ani wa sunnati fuqoha fid diin mubarokan hayatuhum fid dun-ya wal akhirah

Artinya: "Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang sholih sholihah, orang-orang yang hafal Al-Qur'an dan Sunnah, orang-orang yang faham dalam agama dibarokahi kehidupan mereka di dunia dan di akhirat"

2. Doa Agar Anak Berbakti Kepada Orang Tua

Allahumma barikliy fii awladiy, wa la tadhurruhum, wa waf fiqhum li tho’atik, war zuqniy birrohum 

Artinya: “Ya Allah berilah barokah untuk hamba pada anak-anak hamba, janganlah Engkau timpakan mara bahaya kepada mereka, berilah mereka taufik untuk taat kepadaMu dan karuniakanlah hamba rejeki berupa bakti mereka.”

3. Doa Anak Menjadi Pintar

Allaahummam-la’ quluuba aulaadinaa nuuron wa hik-matan wa ahlihim liqobuuli ni’matin wa ashlih-hum wa ashlih bihimul ummah

Artinya: “Ya Allah, penuhilah hati anak-anak kami dengan cahaya dan hikmah, dan jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang pantas menerima nikmat, dan perbaikilah diri mereka dan perbaiki pula umat ini melalui mereka.”

4. Doa Memohon Perlindungan untuk Anak

U'īdzukuma bi kalimātillāhit tāmāti min kulli syaithānin wa hāmmatin wa min kulli 'aynin lāmmah.

Artinya: "Aku melindungi kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala setan, hewan melata, dan segala penyakit ain yang ditimbulkan mata jahat." (HR Abu Daud)