Skip to content

Cart

Your cart is empty

Article: Bersihkan Diri Dari Jin, Ini Doa Ruqyah yang Bisa Kamu Lafalkan

Bersihkan Diri Dari Jin, Ini Doa Ruqyah yang Bisa Kamu Lafalkan

Bersihkan Diri Dari Jin, Ini Doa Ruqyah yang Bisa Kamu Lafalkan

Secara umum makna ruqyah merupakan salah satu cara untuk meminta perlindungan pada Allah SWT, biasanya ruqyah proses untuk menyembuhkan diri saat merasa tubuh sedang mendapat gangguan dari mahluk gaib.

Ruqyah juga bermanfaat saat kita atau kerabat kita sedang menderita suatu penyakit yang dirasa penyakit tersebut tak kunjung sembuh dengan penanganan medis. Sedangkan untuk doa ruqyah berdasarkan ayat-ayat yang ada pada kitab suci Al-Qur’an.

Doa ruqyah

Dok. Pinterest

Sebelum kamu memutuskan untuk menjalankan ruqyah ada tata caranya terlebih dahulu. Berikut tata cara ruqyah:

1. Dalam keadaan mengenakan pakaian yang menutup aurat

2. Pasien dalam posisi terlentang, akan lebih baik ruqyah dilakukan oleh sesama jenis (Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan)

3. Yang melakukan ruqyah bisa memegang ubub-ubun, dahi atau lengan pasien

4. Lalu mulai bacakan ayat-ayat Al-Qur’an dan bacakan shalawat

5. Langkah terakhir, ambil segelas air putih lalu bacakan kembali ayat-ayat Al-Qur’an, tiupkan dan berikan pada pasien untuk diminumnya.

Sedangkan doa ruqyah yang bisa kamu lafalkan simak di bawah ini:

1. Doa ruqyah: Surat Al-Baqarah ayat 255

Allāhu lā ilāha illā huw, al-ḥayyul-qayyụm, lā ta`khużuhụ sinatuw wa lā na`ụm, lahụ mā fis-samāwāti wa mā fil-arḍ, man żallażī yasyfa'u 'indahū illā bi`iżnih, ya'lamu mā baina aidīhim wa mā khalfahum, wa lā yuḥīṭụna bisyai`im min 'ilmihī illā bimā syā`, wasi'a kursiyyuhus-samāwāti wal-arḍ, wa lā ya`ụduhụ ḥifẓuhumā, wa huwal-'aliyyul-'aẓīm

Artinya: “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”

2. Doa ruqyah: Surat Al Imran ayat 26-27

Qulillahumma malikal-mulki tu`til-mulka man tasya`u wa tanzi'ul-mulka mim man tasya`u wa tu'izzu man tasya`u wa tuzillu man tasya`, biyadikal-khair, innaka 'ala kulli syai`ing qadir.

tulijul-laila fin-nahari wa tulijun-nahara fil-laili wa tukhrijul-hayya minal-mayyiti wa tukhrijul-mayyita minal-hayyi wa tarzuqu man tasya`u bigairi hisab

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), 'Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan."