Skip to content

Cart

Your cart is empty

Article: Lafalkan Doa Ini Agar Kamu Terhindar dari Bisikan Setan

Lafalkan Doa Ini Agar Kamu Terhindar dari Bisikan Setan

Lafalkan Doa Ini Agar Kamu Terhindar dari Bisikan Setan

Tak dapat dipungkiri setan memang kerap mengganggu dan gemar mempengaruhi hal-hal buruk bagi manusia. Setap pun kerap mengajak manusia untuk mendekatkan pada hal-hal yang dibenci oleh Allah SWT atau maksiat. 

Setan tak kenal waktu dan tempat, pagi, siang hingga malam dan dimana saja setan dapat mengganggu manusia. Namun upaya yang bisa kamu lakukan supaya tak terganggu oleh setan dengan membaca doa agar terhindar dari bisikan setan. Akan lebih baik doa tersebut kamu lafalkan di pagi hari setelah bangun tidur serta malam hari sebelum kembali tidur.

Doa agar terhindar dari godaan setan

Dok. Pinterest

Doa agar terhindar dari bisikan setan 

"Robbi a’uuzu bika min hamazaatisy-syayaathiin wa a’uuzu bika robbi ay yahdhuruun"

Artinya: “Ya Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari bisikan-bisikan setan dan aku berlindung pula kepada-Mu ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku".

Bacaan selanjutnya yang bisa kamu lafalkan bahkan pasti hampir tiap hari kamu lafalkan doa ini ketika merasa diganggu atau dibisikan oleh setan. 

Doa ayat kursi

"Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa biidznih, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum wa laa yuhiithuuna bisyai’im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa’ wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardlo walaa ya’uuduhuu hifdhuhumaa wahuwal ‘aliyyul ‘adhiim".

Artinya:  “Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain  Dia yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".