Skip to content

Cart

Your cart is empty

Article: Dibalik Sholat 5 Waktu, Tak Kalah Pentingnya Menjalankan Sholat Dhuha

Dibalik Sholat 5 Waktu, Tak Kalah Pentingnya Menjalankan Sholat Dhuha
Lifestyle

Dibalik Sholat 5 Waktu, Tak Kalah Pentingnya Menjalankan Sholat Dhuha

Wajib hukumnya Sholat 5 waktu bagi umat muslim, salah satu rukun Islam ialah Sholat 5 waktu. Dengan menjalankan Sholat hidup umat manusia menjadi lebih tentram dan ini bisa menjadi tabungan untuk di Akhirat nanti.

Tak cuma Sholat 5 waktu, tak kalah pentingnya bagi kita menjalankan Sholat Sunnah. Seperti misalnya Sholat Dhuha. Keutamaan serta manfaat Sholat Dhuha sendiri dapat diyakini bisa memperlancar rezekinya. Dan dengan hajat tertentu biasanya umat muslim menjalankan Sholat Dhuha. 

Sedangkan untuk pelaksanaannya sendiri Sholat Dhuha dapat dilakukan pada pagi hari dimulai dari 20 menit setelah matahari terbit sampai sebelum memasuki waktu Zuhur. Masih sama seperti Sholat Sunnah lainnya minimal menjalankan Sholat Dhuha ialah 2 rakaat. 

Pertama-tama usai menjalankan wudhu, kamu bisa memulai Sholat dengan membaca niat awalnya seperti: 

Usholli sunnatadh dhuhaa rak’ataini mustaqbilal qiblati ada’an lillahi ta’aalaa. 

Artinya: saya berniat mengerjakan sholat sunah dhuha dua rakaat semata-mata karena Allah ta’ala.

Kemudian dilanjutkan seperti pada Sholat 5 waktu, membaca Doa Iftitah, Surah Al-Fatihah & Surah-surah pendek. 

Tak lupa setelah salam, dilanjutkan dengan doa pada Allah SWT yakni:

Allahumma innad-duhaa'a duhaa'uka wal bahaa'a bahaa'uka wal jamaala jamaaluka wal quwwata quwwatuka wal-qudrota qudratuka wal 'ismata 'ismatuka.

Allaahumma in kaana rizqii fis-samaa'i fa anzilhu, wa in kaana fil ardi fa akhrijhu, wa in kaana mu'assiran fa yassirhu, wa in kaana haraaman fa tahhirhu wa in kaana ba'iidan fa qarribhu bi haqqi duhaa'ika wa bahaa'ika wa jamaalika wa quwwatika wa qudratika, aatinii maa ataita 'ibaadakash-shalihiin.

Artinya: “Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu Dhuha adalah waktu Dhuha-Mu, keagungan adalah keagunganMu, keindahan adalah keindahanMu, kekuatan adalah kekuatanMu, penjagaan adalah penjagaan-Mu. Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah, apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran DhuhaMu, kekuasaanMu (wahai Tuhanku), datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hamba-Mu yang sholeh”. 

Belanja Sekarang 🛒