Skip to content

Cart

Your cart is empty

Article: Doa Agar Persalinan Berjalan Lancar, Yuk Lafalkan!

Doa Agar Persalinan Berjalan Lancar, Yuk Lafalkan!

Doa Agar Persalinan Berjalan Lancar, Yuk Lafalkan!

Proses persalinan hal yang sangat dinantikan oleh ayah dan ibu, perasaannya pun campur aduk. Rasa tak sabar, semangat bertemu buah hati namun untuk ibu yang mengandung pun tanpa disadari merasa khawatir. Wajar saja karena persalinan taruhannya nyawa, namun biar hati lebih tenang menuju proses persalinan kamu bisa berdzikir dan membaca doa.

Doa agar persalinan lancar

Dok. Pinterest

Berikut Duha Muslimwear telah merangkum kumpulan doa agar persalinan berjalan lancar. Memasukin kandungan 37 minggu yuk amalkan doa-doa berikut ini! 

Doa Agar Persalinan Lancar 1

La ilaha illallahul ‘adszimul halim. La ilaha illallahu Rabbul ‘arsyil ‘adzim. La ilaha illallahu Rabbus samawati wal ardu wa Robbul ‘arsyil ‘adzim.

Artinya: Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Agung lagi Bijaksana. Tiada Tuhan selain Allah pemilik ‘Arsy yang Agung. Tiada Tuhan selain Allah pemilik langit dan bumi dan ‘Arsy yang Agung.

Doa Agar Persalinan Lancar 2 (Surat Al-Falaq)

"Qul auudzu birobbil falaq (1). Min syarri maa kholaq(2). Wa min syarri ghoosiqin idzaa waqob(3). Wa min syarrin naffaatsaati fil 'uqod(4). Wa min syarri haasidin idzaa hasad (5)."

Artinya: "Aku berlindung kepada Allah Yang Menguasai subuh (1), dari kejahatan makhluk-Nya (2), dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita (3), dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul (4), dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki (5)."

Doa Agar Persalinan Lancar 3 (Surat An-Nas)

"Qul auudzu birobbinnaas (1). Malikin naas (2). Ilaahin naas (3). Min syarril waswaasil khonnaas (4). Alladzii yuwaswisu fii shuduurin naas (5), minal jinnati wan naas (6)." 

Artinya: "Aku berlindung kepada Allah (yang memelihara dan menguasai) manusia (1). Raja manusia (2). Sembahan manusia (3). Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi (4), yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia (5), dari (golongan) jin dan manusia (6)."