Skip to content

Cart

Your cart is empty

Article: Doa Tolak Bala yang Wajib Dilafalkan Sehari-hari

Doa Tolak Bala yang Wajib Dilafalkan Sehari-hari

Doa Tolak Bala yang Wajib Dilafalkan Sehari-hari

Pentingnya kita membaca doa tolak bala agar dalam menjalankan kehidupan kita selalu dalam lindungan Allah SWT, karena yang namanya musibah hingga nasib takkan pernah bisa untuk diprediksi. 

Doa tolak bala

Doa tolak bala dapat melindungi kita dari malapetaka serta niat jahat orang-orang yang ada di dalam hidup kita. Doa tolak bala bisa kamu baca usai menjalankan Sholat atau pagi hari saat kamu belum memulai menjalankan hari. Berikut Duha Muslimwear telah merangkum doa tolak bala untuk kamu lafalkan.

Doa Tolak Bala: Agar selalu dalam lindungan Allah SWT

Laa ilaaha illallaahu hawaalaina hishaaraa, muhammadur rasuulullahi quflaw wamismaaraa, laa ilaaha illallaahu muhammadur rasuulullaah, laa ilaahaillallaahu muhammadur rasuulullaahi qaulaw wafi'laa. 

Inna bathsya rabbika lasyadiiduw wallahu miw waraa-ihim muhiith, bal huwa qur-aanum majii-dun fii lauhim mahfuuzh. 

Shummum bukmun 'umyun fahum laa yarji-'un, shummum bukmun fahum laa ya'qiluun, shummum bukmun 'umyun fahum laa yatakallamuun, shumum bukmun 'umyun fahum laa yubshiruun. Washallallahu 'alaa khairi khalqihii muhammadiw wa-'alaa aalihii wa-ash-haabihii ajma-'iin, birahmatika yaa arhamaar raahimiin.

Artinya: “Tiada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah; semoga menjadi benteng di sekeliling kami, Muhammad adalah utusan Allah; semoga menjadi palang dan pakunya. Tiada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah; Muhammad adalah utusan Allah. Tiada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah; Muhammad adalah utusan Allah, secara lisan maupun perbuatan.

Sesungguhnya azab Tuhanmu amatlah pedih, dan Allah Maha Meliputi segala sesuatu di sekeliling mereka. Bahkan (apa yang mereka dustakan) ini adalah Alquran yang agung yang (tertulis) di Lauh Mahfuz.

Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidaklah akan kembali (ke jalan petunjuk). Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidaklah mempunyai akal. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidaklah akan mampu berbicara. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidaklah akan melihat. Dan semoga Allah  selalu melimpahkan salawat kepada sebaik-baik ciptaan-Nya, Muhammad, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan Yang Maha Penyayang.”

Doa tolak bala: Agar dijauhkan dari malapetaka

Allahumma bihaqqil faatihah wasirril faatihah ya faarijal hammi wa yaa kaasyifal ghammi ya man lli ibaadihii yaghfiru wayarham. Yaa daafi’al bala’i yaa Allah wa yaa daafi’al bala’i yaa rahmaan wa yaa daafi’al balaa’i yaa rahiim. Idfa’ annal gholaa’a wal balaa’a wal wabaa’a wal fahsyaa’a wal munkarra was suyuufal mukhtalifata wasy syada ida wal mihana maa dhahara minhaa wamaa bathana min baladinaa hadzaa khash shataw wamibbul daanil muslimiina ‘ aammatan innaka’ alaama tasyaa’u qadiir.

Artinya: "Ya Allah, dengan kebenaran fatihah dan dengan rahasia yang terkandung dalam fatihah, ya Allah Tuhan Yang melapangkan kedudukan dan Yang menghilangkan kesedihan, Ya Allah Tuhan Yang Maha kasih sayang kepada hambanya, Ya Allah, Tuhan Yang menghindarkan bala, Ya Allah Tuhan Pengasih Yang menolakkan bala, Ya Allah Tuhan Yang Maha Penyayang Yang menjauhkan bala, tolakanlah dari kami malapetaka, bala, bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan, yang tampak dan yang tersembunyi, dalam negara kami khususnya dan dalam negara kaum muslimin pada umumnya, sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu."