Skip to content

Cart

Your cart is empty

Article: Kumpulan Doa Malam Hari yang Bisa Dibaca Sebelum Tidur

Kumpulan Doa Malam Hari yang Bisa Dibaca Sebelum Tidur

Kumpulan Doa Malam Hari yang Bisa Dibaca Sebelum Tidur

Setelah seharian beraktivitas alangkah baiknya untuk menutup hari dengan membaca doa. Nggak semua orang melewati hari lancar-lancar saja, mungkin sebagian dari kalian ada yang mengalami bad day. Oleh karena itu untuk menenangkan hati, sebelum tidur membacakan doa malam yang ditujukan untuk Allah SWT.

Doa malam hari

Dok. Sundayrest.com

Untuk menghindari kesan gelisah, tidur nyenyak, serta besok dapat menjalani hari baru dengan hati yang tena baca doa malam ya! 

Duha Muslimwear telah merangkum doa malam untuk kamu baca sebelum tidur ya. Langsung hafalkan doanya di bawah ini.

1. Doa sebelum tidur 

Allâhumma! Bismika ahyâ wa bismika amût.


Artinya: "Ya Allah! Dengan Nama-Mu, aku hidup dan dengan nama-Mu pula aku mati."

2. Doa penutup hari

Allahummajal fi qalbi nuran, wa fi bashari nuran, wa fi sam’i nuran, wa an yasari nuran, wa fauqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, wa addhim li nuran.

Artinya: “Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, dalam pendengaranku cahaya, di sisi kananku cahaya, di sisi kiriku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, dan agungkan cahaya untukku,” (HR Muslim).

3. Ayat Kursi

Alloohu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa biidznih, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum wa laa yuhiithuuna bisyai’im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa’ wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardlo walaa ya’uuduhuu hifdhuhumaa wahuwal ‘aliyyul ‘adhiim.

Artinya: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar

4. Doa malam hari meminta perlindungan dari kejahatan

Bismillahi laa yadlurru ma'asmihii syaiun fil ardli wa laa fis samaai wa huwas samii'ul 'aliim.

Artinya: Dengan nama Allah, yang tidak memudharatkan sesuatu yang ada di bumi dan tidak pula yang ada di langit jika beserta nama-Nya dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.