Skip to content

Cart

Your cart is empty

Article: Sebelum Menginjak Rumah Allah, Jangan Lupa Baca Doa Masuk Masjid

Sebelum Menginjak Rumah Allah, Jangan Lupa Baca Doa Masuk Masjid

Sebelum Menginjak Rumah Allah, Jangan Lupa Baca Doa Masuk Masjid

Wajib hukumnya bagi umat Muslim dalam keadaan suci dan bersih saat ingin menginjakan kaki ke Masjid. Masjid sering disebut-sebut sebagai Rumah Allah dan tempat yang sangat mulia. Mengutip hadis dari Hurairah radhiyallahu

“Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah Masjid dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar.” (HR. Muslim, no. 671)

Oleh sebab itu ketika kita ingin beribadah di Masjid, diwajibkan untuk membaca doa terlebih dahulu sebelum masuk ke dalamnya. Apalagi doa masuk Masjid itu mudah untuk kamu hafalakan lho! Dan jangan lupa gunakan kaki kanan saat pertama kali menginjakan kaki di Masjid. 

Doa Masuk Masjid

Doa masuk Masjid

Doa Pendek

Allahummaftahlii abwaaba rahmatika.

Artinya: " Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu."

Doa Panjang

Bismillah wash shalaatu was salaamu ‘ala rasuulillah. Allahummaftahlii abwaaba rahmatik.

Artinya: "Dengan menyebut nama Allah dan salam atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah padaku pintu rahmat-Mu."

Setelah membaca doa masuk Masjid, jangan lupa setelah kita selesai menjalankan ibadah di Masjid untuk membaca doa keluar Masjid. 

Doa keluar Masjid

Doa Pendek

Allahummaghfirlii dzunubii waftahlii abwaba fadhlika.

Artinya: " Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu akan segala keutamaan-Mu."

Doa Panjang

"A‘uudzu billaahil ‘azhiim wa biwajhihil kariim wa sulthaanihil qadiim minas syaithaanir rajiim. Bismillaahi wal hamdulillaah. Allaahumma shalli wa sallim ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin. Allaahummaghfirlii dzunuubii waftahlii abwaaba fadhlik."

Artinya: "Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Besar, kepada Dzat-Nya Yang Maha Mulia, dan kepada kerajaan-Nya Yang Sedia dari setan yang terlontar. Dengan nama Allah dan segala puji bagi Allah. Hai Tuhanku, berilah shalawat dan sejahtera atas Sayyidina Muhammad dan atas keluarga Sayyidina Muhammad. Hai Tuhanku, ampuni untukku segala dosaku. Bukakanlah bagiku segala pintu kemurahan-Mu."

Doa Masuk Masjid

Selain membaca doa masuk & doa keluar Masjid, kamu juga perlu tahu keutamaan menjalankan ibadah di Masjid. Berikut yang perlu kamu ketahui:

1. Allah akan menjamin hidup 

Ibn. Hibban, Rasulullah pernah bersabda, “Tiga orang yang berada dalam jaminan Allah; jika hidup, ia akan diberikan rezeki dan kecukupan. Jika ia mati, ia akan dimasukkan ke dalam syurga. Pertama siap yang masuk ke rumah sambil mengucapkan salam, maka ia berada dalam jaminan Allah. Siapa yang keluar berjihad di jalan Allah, maka ia berada dalam jaminan Allah,”.

2. Dihapuskan dosa-dosamu

“Setiap langkah menuju tempat sholat (masjid) akan dicatat sebagai kebaikan dan akan menghapus kejelekan.” Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad.