Skip to content

Cart

Your cart is empty

Article: Sebelum Pergi, Jangan Lupa Baca Doa Keluar Rumah!

Sebelum Pergi, Jangan Lupa Baca Doa Keluar Rumah!

Sebelum Pergi, Jangan Lupa Baca Doa Keluar Rumah!

Sudah berpakaian rapi, barang2 sudah lengkap dibawa & tinggal pergi. Namun ada hal yang nggak boleh sampai kamu lewatkan! Wajib membaca doa terlebih dahulu, alangkah baiknya sebelum melakukan aktivitas kita memulainya dengan baca doa. 

Doa keluar rumah

Insya allah lewat doa-doa yang dipanjatkan, selama seharian kita akan dilindungi oleh Allah SWT. Segala hal yang kita lakukan pun akan berkah & menjadi sumber pahala. Seperti ketika membaca doa keluar rumah.

wa yarzuq-hu min ḥaiṡu lā yaḥtasib, wa may yatawakkal 'alallāhi fa huwa ḥasbuh, innallāha bāligu amrih, qad ja'alallāhu likulli syai`ing qadrā

Artinya: "Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu." [At-Talaq:3]

Berikut doa keluar rumah yang bisa kamu lafalkan sebagai berikut:

Bismillâhi tawakkaltu ‘alallâhi wa lâ haula wa lâ quwwata illâ billâhil ‘aliyyil ‘adhîm

Artinya: "Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan (pertolongan) Allah."

Doa keluar rumah

Allahumma inni a-'udzu bika an adhilla aw udholla, aw azilla aw uzalla, aw azhlima aw uzhlama, aw ajhala aw yujhala 'alayya".

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu, janganlah sampai aku tersesat atau disesatkan (syaitan atau orang jahat), tergelincir atau digelincirkan orang lain, menganiaya atau dianiaya orang lain, dan berbuat bodoh atau dibodohi orang lain." [HR Abu Dawud dan At Tirmidzi]